Aanmelden kerkdienst
 

Het anderhalvemeter-protocol vereist dat kerkgangers geregistreerd worden. Door de overheidsmaatregelen mogen maximaal 30 mensen per dienst aanwezig zijn. Dit getal is exclusief de 'medewerkers' (gastvrouw / gastheer, koster, muzikanten, voorganger e.a.). Iedereen van 13 jaar en ouder moet zich aanmelden, behalve de genoemde 'medewerkers'. Dat kan d.m.v. het aanmeldingsformulier hieronder. 

Daarbij moet elke kerkganger de algemene gezondheidsregels voor het bezoeken van openbare gelegenheden in acht nemen. Ook wordt bij het binnenkomen een 'presentielijst' bijgehouden door de gastvrouw/gastheer. Vriendelijk verzoek om zijn/haar aanwijzingen m.b.t. je zitplaats op te volgen. Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst is verplicht.

Let op: de termijn om aan te melden sluit vrijdagmiddag 17.00 uur.

Het is behelpen, maar niettemin: hartelijk welkom in onze diensten!


27 juni
Kies het aantal mensen