Bijbelkring-online

  

"Het lezen van en nadenken over de Bijbel brengt je dichter bij God".
   

Dat was de kernboodschap van de preek op zondag 22 november 2020. Om daar concreet invulling aan te geven is in diezelfde dienst aangekondigd dat er een bijbelkring-online gestart gaat worden.

Kort daarna zijn we gestart, in 2 groepen van 6 personen. Het zijn geen besloten groepjes, waar niemand meer bij kan. Integendeel, er is ook plaats voor jou. En als er zo veel nieuwe aanmeldingen zijn, starten we gewoon een derde groep. Graag zelfs!

Je bent hartelijk welkom.

Ik hoop van harte dat deze bijbelkring-online een klein steentje mag bijdragen aan ‘geloven doe je samen’.

Ds. Johan Trommel

 

 

Dit was de laatste kring-avond van het gemeenteseizoen 2020-2021; in september willen we de draad weer oppakken.

 

Links: