Bijbelkring-online

  

"Het lezen van en nadenken over de Bijbel brengt je dichter bij God".
   

Dat was de kernboodschap van de preek op zondag 22 november j.l. Om daar concreet invulling aan te geven is in diezelfde dienst aangekondigd dat er een bijbelkring-online gestart gaat worden.

Inmiddels zijn we gestart, op 17 december 2020, in 2 groepen van 6 personen. Het zijn geen besloten groepjes, waar niemand meer bij kan. Integendeel, er is ook plaats voor jou. En als er zo veel nieuwe aanmeldingen zijn, starten we gewoon een derde groep. Graag zelfs!

Je bent hartelijk welkom.

Ik hoop van harte dat deze bijbelkring-online een klein steentje mag bijdragen aan ‘geloven doe je samen’.

Ds. Johan Trommel

 

 

Links: