Wees sterk en moedig

  • Datum: 14 november 2021
  • Voorganger: ds. Johan Trommel
  • Bijbelgedeelte: Jozua 1 : 1 - 9
 
Alle 11 bijbelteksten met "wees sterk en moedig / wees vastberaden en standvastig"
Bijbeltekst                  
   Wie zegt dit? 
   Wie wordt/worden aangesproken?    Nadere motivatie
Deuteronomium 31:6    Mozes  

Israëlieten

 

 
Jullie hoeven niet bang te zijn voor je vijanden, want de HEER gaat met jullie mee, Hij zal je niet verlaten 
Deuteronomium 31:7-8    Mozes   Jozua  
Want God heeft beloofd het land aan jullie te zullen gevenen Hij zal voor jullie uit gaan 
Deuteronomium 31:23
 
God
 
Jozua
 
Jouw taak is: Israël het land Kanaän binnenleiden, en Ik zal je terzijde staan
Jozua 1:6   God   Jozua   Idem
Jozua 1:7   God  

Jozua

 

  Wees vastberaden en standvastig in het gehoorzaam zijn aan de thora van God. Belofte: dan zul je het doel bereiken en verstandig handelen (vers 8)
Jozua 1:9    God   Jozua   Wees niet bang, want God is met je 
Jozua 1:18b   Israëlieten            Jozua   Wees sterk en moedig in je leiderschap
Jozua 10:25   Jozua   soldaten van zijn leger   God zal voor je strijden en je vijanden uit de weg ruimen
1 Kronieken 22:13    David   zoon en opvolger Salomo   Wees vastberaden in het gehoorzamen aan Gods thora en wees niet bang 
1 Kronieken 28:20    David   Salomo   idem + belofte “de HEER is met je”
2 Kronieken 32:7    Hizkia   bevelhebbers van het leger   Jullie hoeven niet bang te zijn want God is meer en sterker dan de vijand (situatie: dreiging Assyrische koning Sanherib). 
Terug naar: Preken uitgelicht