Kerkelijke organisatie

 

Plaatselijk

Als kleine gemeente hebben we een transparante organisatie-structuur met korte communicatie-lijnen.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het het reilen en zeilen van de gemeente als kerkelijke organisatie en ook voor het materiële en geestelijke welzijn van de leden. Dat zien de kerkenraadsleden dan ook als hun roeping.
De kerkenraad bestaat uit 2 bestuurlijke ouderlingen, twee pastorale ouderlingen, een diaken, een secretaris (in kerkelijke taal: scriba) en de predikant. Alle kerkenraadsleden, behalve de predikant, hebben een ambtsperiode van 3 jaar.
Diverse commissies, werkgroepen, club- en kringleiders, en mensen met een bepaalde taak zijn actief ten dienste van de opbouw van de gemeente en het kerk-zijn in Alphen a/d Rijn.
 

Regionaal en landelijk

De kerken in een bepaalde regio van het land komen minstens tweemaal per jaar bij elkaar in een regiovergadering om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. Deze regiovergaderingen worden bemenst door één of twee afgevaardigden van elke gemeente (kerkenraad) in die regio. Onze gemeente valt onder de regio Holland-Zuid, samen met de Nederlands Gereformeerde Kerken van Barendrecht, Den Haag-Rijswijk, ’s-Gravenhage-Centrum (Havenkerk), Lisse, Maassluis, Oegstgeest, Rotterdam-Alexanderpolder, Rotterdam-Overschie, Schiedam en Zoetermeer (meer hierover op de landelijke website).

Onderwerpen die voor alle kerken van belang zijn, worden besproken op de Landelijke Vergadering (LV). Deze komt als regel elke drie jaar bijeen. De looptijd van zo'n LV is vaak maanden, soms zelfs meer dan een jaar. Afgevaardigden vanuit alle regio's bevolken de vergadertafels. Meer weten? Kijk dan ook op de landelijke website www.ngk.nl.

 
 
 

ANBI goedgekeurd

Onze gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk te Alphen aan den Rijn, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Klik hier voor de onderbouwing van de ANBI-status.