Diaconaal Platform Alphen a/d Rijn

  

Onze gemeente participeert in het Diaconaal Platform Alphen a/d Rijn (DPA). 

Alphen a/d Rijn kent 33 kerk- en geloofsgenootschappen. Zij zien het als hun taak om naar elkaar en anderen om te zien, onder het motto:

SAMEN DOEN WAT SAMEN KAN

Op kerkelijk en pastoraal vlak is de Raad van Kerken het platform dat allerlei gezamenlijke activiteiten ontplooit, op diaconaal vlak is het DPA het verbindende platform.

Op de (nieuwe) website van het DPA staat te lezen: