Kerkdiensten

 

Heel belangrijk voor ons gemeente-zijn is de kerkdienst. Elke zondagmorgen (en ook op de christelijke feestdagen)
komen wij bij elkaar
 • om God te eren
 • om elkaar te ontmoeten
 • om vanuit de Bijbel te horen wat God tegen ons wil zeggen
 • waardoor we gesterkt worden in ons geloven
 • en waar we gestimuleerd worden om in het gewone leven van elke dag ons christen-zijn in praktijk te brengen.
 
In onze diensten 
  • zingen we
  • wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen dat daarna wordt uitgelegd
  • bidden we
  • is er afwisselend een moment speciaal voor de kinderen, inclusief een vrolijk kinderlied, óf een jeugdmoment, gevolgd door een praise-lied (vaak via youtube)
  • wordt gekollekteerd voor een goed doel
  • wordt afwisselend de geloofsbelijdenis uitgesproken of gezongen, of een bijbelgedeelte gelezen dat richtlijnen geeft hoe God wil dat wij leven
  • vieren we elke eerste zondag van de maand het avondmaal
  • wordt het zingen begeleid door orgel en regelmatig door een muziekgroep
  • en na afloop nemen we de tijd bij te praten (om de week met koffie / thee)
 
Je bent hartelijk welkom om eens mee te maken hoe het er aan toegaat in onze kerkdiensten.