Kerkdiensten

 

Zo was het vóór de corona-pandemie en we hopen van harte dat het ná deze tijd ook weer zo zal worden.
 
Het belangrijkste van ons gemeente-zijn is de kerkdienst. Elke zondagmorgen (en ook op de christelijke feestdagen)
komen wij bij elkaar
 • om God te eren
 • om elkaar te ontmoeten
 • om vanuit de Bijbel te horen wat God tegen ons wil zeggen
 • waardoor we gesterkt worden in ons geloven
 • en waar we gestimuleerd worden om in het gewone leven van elke dag ons christen-zijn in praktijk te brengen.
 
In onze diensten 
  • zingen we
  • wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen dat daarna wordt uitgelegd
  • bidden we
  • is een moment speciaal voor de kinderen, inclusief een vrolijk kinderlied
  • wordt gekollekteerd voor een goed doel
  • wordt afwisselend de geloofsbelijdenis uitgesproken of gezongen, of een bijbelgedeelte gelezen dat richtlijnen geeft hoe God wil dat wij leven
  • vieren we elke eerste zondag van de maand het avondmaal
  • wordt het zingen begeleid door orgel en regelmatig door een muziekgroep
  • en na afloop nemen we de tijd bij te praten (om de week met koffie / thee)
 
Je bent hartelijk welkom om eens mee te maken hoe het er aan toegaat in onze kerkdiensten.