Wie zijn wij?

  

Kennismaking

Wij zijn een kleine gemeente van ongeveer 100 mensen, die allemaal heel verschillend zijn en toch nauw verbonden met elkaar. Die verbondenheid vindt z'n oorsprong in Jezus Christus, de Zoon van God. Hij werd mens om het weer in orde te maken tussen ons en God. Dat te geloven maakt ons blij, maar ook bescheiden. Het verlangen om sterker te worden in dat geloof brengt ons iedere zondag bij elkaar en ook doordeweeks bij allerlei activiteiten.
Van Jezus leren wij elkaar te accepteren in liefde, elkaar te steunen en te bemoedigen, en open te staan voor iedereen. Zó zijn wij gemeente van Jezus Christus anno 2023 in Alphen aan den Rijn.
We heten je hartelijk welkom!  
 

Ontstaan

Onze gemeente is halverwege de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstaan. De Alphense Nederlands Gereformeerden waren destijds lid in Oegstgeest. Omdat het vanwege de oliecrisis van 1973 niet mogelijk was om naar de kerk in Oegstgeest te gaan, kwamen we noodgedwongen bij elkaar in een ruime woonkamer. Ieder bracht zijn eigen tuinstoelen mee. Er was alleen een ochtenddienst en dat voelde zo onwennig dat ook de rest van de zondag, inclusief de maaltijden, vaak nog gezamenlijk werd doorgebracht. Niet omdat het moest maar omdat we het wilden. Door deze gebeurtenissen groeide het verlangen in Alphen aan den Rijn een eigen gemeente te stichten.
In 1976 was het zover.
  

Relatie, ruimte en respect

Vanaf het begin stond vast dat de informele sfeer die we vanuit Oegstgeest gewend waren, behouden moest blijven. Er was voor de 80 leden geen predikant maar iedereen wilde van harte het geloof in Jezus Christus in woord en daad uitdragen. Of het nu ging om hulp bij ziekte of verhuizing, of om de zorg bij geestelijke problemen, iedereen droeg een steentje bij.

Nog altijd kenmerkt dat onze gemeente. We willen elkaar steunen, praktisch en pastoraal.

Daarnaast is er respect voor de wijze waarop elk gemeentelid zijn of haar geloof beleeft en uitdraagt. We willen elkaar de ruimte geven dat naar eigen wens in te vullen zodat we elkaar juist door die veelzijdigheid kunnen bemoedigen en opbouwen. Het voorkomt dat we vastroesten in klakkeloos nageleefde gewoonten; in plaats daarvan willen we kunnen meebewegen met omstandigheden en ontwikkelingen, waarbij Gods liefde voor ons en het offer dat Jezus bracht, altijd de basis is.
  

Kortom

Onze gemeente is te typeren als: een plaats waar een ieder zichzelf mag zijn. We zijn een gemeente met het zelfstandige karakter van elke Nederlands Gereformeerde Kerk met daarbij nog wat Alphense eigenheid. Een gemeente waar ook jij van harte welkom bent!


Onze voorgangers

  


Van 17 september 2017 t/m 30 juni 2023 is ds. Johan Trommel onze predikant geweest. Op zijn eigen website en op lerengeloven.nl kun je ontdekken wie hij is en wat hij zoal doet als dominee.

Johan was part time verbonden aan onze gemeente en is nu met emeritaat. Hij doet nog enkele werkzaamheden in De Verbinding, waaronder het verzorgen van catechisatie aan een groep 16+jongeren. Wil je contact met hem, klik dan hier en vul zijn contactformulier in (opent in nieuw venster).

 

 

De vorige predikanten van onze gemeente waren:

  • ds. Marten de Jong, 1983 - 1988
  • ds. Mark Janssens, 1988 - 1995
  • ds. Johan de Jonge, 1997 - 2015