Het Kruispunt

  

We staan als kleine gemeente niet op onszelf, maar weten ons verbonden met anderen. 

Al heel lang hebben we contact met Het Kruispunt, dat is de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Alphen aan den Rijn. Deze gemeente telt ruim 300 leden en heeft een eigen kerkgebouw; op dit moment is er geen eigen dominee.

   

Gezamenlijke kerkdiensten en activiteiten

Sinds een aantal jaren is dat contact intensiever geworden. We houden in 2022 10 keer een gezamenlijke kerkdienst, evenals 6 zondagochtenden in de zomervakantie-periode.

Ook worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, bedoeld om elkaar als leden van beide kerken beter te leren kennen en om gezamenlijk bezig te zijn met ons geloof. Enkele van deze activiteiten zijn:
  • gespreksavonden rond een bepaald thema
  • happen en trappen (in kleine groepjes fietsend naar verschillende gastadressen, waar een voor- hoofd- of nagerecht wordt geserveerd)
  • vogel-kijk-dag (voor vogelliefhebbers)
  • snertwandeling (duin- en strandwandeling op de eerste zaterdag van januari, met als afsluiting snert eten in de open lucht)
  • gemeenteproject (najaar 2019, 5 themadiensten gevolgd door 5 gespreksavonden)
  • enkele gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen per jaar.

Onderweg naar één kerk

Op landelijk niveau is enkele jaren geleden de wens uitgesproken om binnen afzienbare tijd weer één kerk te worden. In 1967 kwam er namelijk een breuk in de toemalige Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en ontstond een nieuw kerkverband: de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het verlangen is nu om die breuk teniet te doen en weer herenigd te worden. Er wordt aan gewerkt om deze landelijke eenwording in 2023 te realiseren.

Links: