Het Kruispunt

  

We staan als kleine gemeente niet op onszelf, maar weten ons verbonden met anderen. 

Al heel lang hebben we contact met Het Kruispunt, dat is de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Alphen aan den Rijn. Deze gemeente telt zo'n 300 leden en heeft een eigen kerkgebouw; op dit moment is er geen eigen dominee.

   

Gezamenlijke kerkdiensten en activiteiten

Sinds een aantal jaren is dat contact intensiever geworden en begin 2023 is de wens uitgesproken om toe te groeien naar één nieuwe gemeente. We houden nu elke eerste zondag van de maand en op de christelijke feestdagen een gezamenlijke kerkdienst, evenals 6 zondagochtenden in de zomervakantie-periode.

Ook worden geleidelijk aan steeds meer doordeweekse activiteiten gezamenlijk georganiseerd, bedoeld om elkaar als leden van beide kerken beter te leren kennen en om gezamenlijk bezig te zijn met ons geloof.

 

Onderweg naar één kerk

Op landelijk niveau is enkele jaren geleden de wens uitgesproken om binnen afzienbare tijd weer één kerk te worden. In 1967 kwam er namelijk een breuk in de toemalige Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en ontstond een nieuw kerkverband: de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het verlangen is nu om die breuk teniet te doen en weer herenigd te worden. Er wordt aan gewerkt om deze landelijke eenwording in 2023 te realiseren.

Links: