Nederlands Gereformeerde Kerken

    

Wij zijn een Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en verbonden met alle kerken met diezelfde naam. De NGK is in 1967 ontstaan, toen in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKV) een ernstig conflict was ontstaan, waardoor er een breuk kwam. De nieuw gevormde kerkengroep noemde zich: Gereformeerde Kerk vrijgemaakt buiten verband. In 1979 werd de naam veranderd in: Nederlands Gereformeerde Kerken. 

Vergeleken met andere kerkgemeenschappen  is de NGK maar klein. Er zijn 87 plaatselijke NGK's, die totaal zo'n 33.000 leden hebben; er zijn bijna 90 predikanten in dienst. 

Een belangrijk uitgangspunt voor de NGK als organisatie is, dat we prioriteit geven aan de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Geen top-down maar een bottom-up structuur. Elke kerkenraad is zelfstandig in het besturen, leiden en dienen van de gemeente. Daarbij zijn we in hoge mate solidair met wat op regionaal en landelijk niveau in het verleden of recent is afgesproken en besloten. Dat maakt dat er een diversiteit is tussen plaatselijke NGK's. Die waarderen we en willen we graag in stand houden.

Juist omdat de NGK's verschillend zijn, is het bijna ondoenlijk om antwoord te geven op de vraag: wat is nou typisch nederlands gereformeerd? We verwijzen je graag door naar een landelijk document dat je een goed beeld geeft van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Klik hier om dat document te lezen (opent in nieuw venster)

  

Onderweg naar één kerk

Enkele jaren geleden is door de NGK en de GKV de wens uitgesproken om binnen afzienbare tijd weer één kerk te worden. In 1967 kwam er namelijk een breuk in de toemalige Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en ontstond een nieuw kerkverband: de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het verlangen is nu om die breuk teniet te doen en weer herenigd te worden. Er wordt aan gewerkt om deze landelijke eenwording in 2023 te realiseren.