Activiteiten

  

Naast de wekelijkse kerkdiensten zijn er diverse vaste activiteiten in de gemeente.

Zo was het vóór de corona-pandemie en we hopen van harte dat het niet lang meer zal duren voordat we onze fysieke activiteiten weer kunnen hervatten.
 

VOOR DE JEUGD

  
Bijbelvertelgroep

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De club komt elke week op zondag tijdens de kerkdienst bij elkaar (met uitzondering van de zomervakantie) in één van de lokalen van de school.

Coördinatie: Martine v.d. Lijn.

 

'Mens erger je niet'

Een jeugdclub voor jongelui van brugklas t/m 16 jaar. Vrijdagavond éénmaal per drie weken bij één van de leiders thuis.

Clubleiders: Janneke van Diemen en Robin v.d. Lijn

 

Catechisaties

Elk schoolseizoen worden van medio september tot aan Pasen catechisaties gegeven. Catechisatie kun je omschrijven als: samen leren geloven onder (bege-)leiding van iemand die zelf gelooft en ervaring heeft in lesgeven. 
Drie woorden:
  • geloven - we zoeken naar antwoorden op een aantal belangrijke vragen: wat is geloven? wat staat er zoal in de Bijbel en waar gaat het in de Bijbel over? wat geloven de mensen in de kerk? wat houdt het in om als christen te leven?
  • leren - in het gewone leven kun je niet alles zomaar in één keer; je moet dingen leren. Zo is het met geloven ook; bij catechisatie leren we geloven
  • samen - we luisteren naar elkaar, ontdekken hoe andere mensen geloven en proberen dat zelf ook. Sámen leren geloven gaat beter dan in je eentje - en het is ook leuker dan alleen zijn.
Elke twee weken komt de jeugd bij elkaar op de woensdagavond, een uurtje, in twee leeftijdsgroepen.
De catechisatie worden gegeven door ds. Johan Trommel 

  

GEBEDSKRING

Iedere tweede dinsdag van de maand is er vanaf 20.00 uur een gebedskring bij een van de leden thuis. Een korte bijeenkomst met concrete gebedsthema’s uit de gemeente of directe omgeving.

Coördinatie: John Regtop.

 
KOFFIE-OCHTEND

Iedere eerste woensdag van de maand: een kopje koffie en (bij)praten over zaken die in onze gezinnen en in ons leven gebeuren en waarover je wel eens de mening van een ander wilt horen.

Coördinatie: Hennie Regtop.

  
BIJBELKRING

Om de drie weken is er bij één van de deelnemers thuis een bijeenkomst van de bijbelkring. Van 20.00-21.45 uur bespreken we (vaak aan de hand van een boekje) een bijbelgedeelte.

Coördinatie: Johan Leguijt en Jan van Dorp.