Indeling van het Mattheüs-evangelie
   
Bijna alle boeken hebben een inhoudsopgave, met hoofdstukken en vaak ook paragrafen. Die staan duidelijk aangegeven en zijn bedoeld om de inhoud van het boek te verduidelijken en overzichtelijker te maken. De bijbelboeken hebben geen van alle een bladzijde met inhoudsopgave, maar dat wil niet zeggen dat er geen indeling of onderverdeling is. Je kunt die alleen niet zo gemakkelijk ontdekken.
Hoe zit dat bij het Mattheüs-evangelie?
 
Mattheüs heeft goed nagedacht over wat hij allemaal zou schrijven over Jezus, hóé hij dat zou doen en welke structuur hij zou aanbrengen. Het resultaat daarvan: een boek in vijf delen, voorafgegaan door een proloog en afgesloten door een epiloog. Elk deel bestaat uit verhalen, gebeurtenissen en gesprekken gevolgd door woorden of een toespraak van Jezus.
Elke reeks woorden of toespraak van Jezus wordt afgesloten met "toen Jezus zijn rede beëindigd had....." Dat staat in hfdst.7:28, 11:1, 13:53, 19:1 en 26:1. Daar is de structuur dus aan te herkennen.
In een schema gezet ziet dat er zó uit:
 
  Proloog     hfdst.1 - 2    de geschiedenis van de geboorte van Jezus
  Deel 1   hfdst.3 - 7    verhalen, gesprekken en gebeurtenissen (3:1-5:27)
  Jezus' spreekt de wet van het messiaanse rijk (5:1 - 7:27) 
  Deel 2   hfdst.8 - 10    verhalen, gesprekken en gebeurtenissen (8:1 - 9:35
  Jezus spreekt over de proclamatie van het messiaanse rijk
  Deel 3   hfdst.11 - 13    verhalen, gesprekken en gebeurtenissen (11:2 - 12:50)
  Jezus spreekt over de groei / uitbreiding van het messiaanse rijk (13:1-52) 
  Deel 4   hfdst.14 - 18    verhalen, gesprekken en gebeurtenissen (13:54 - 17:27)
  Jezus spreekt over de gemeenschap binnen het messiaanse rijk (18:1-35) 
  Deel 5   hfdst.19 - 25    verhalen en gesprekken en gebeurtenissen (19:2 - 22:46)
  Jezus spreekt over de toekomst en de voltooiing van het messiaanse rijk (23:1-25:46)
  Epiloog   hfdst.26 - 28    de geschiedenis van Jezus' sterven en opstanding