Wie was Mattheüs?
   
Voordat Mattheüs tot discipel van Jezus geroepen werd, was hij tollenaar van beroep (zo heette dat toen). Wij zouden hem tegenwoordig 'belastingambtenaar' noemen.
Welnu, in ons land heeft de belastingdienst niet zo'n gunstige reputatie en dat was tóén nog erger. De meeste tollenaars namelijk waren corrupt. Ze woonden in grensplaatsen en inden zeg maar tol of invoerrechten op goederen die door handelaars het land in en uit vervoerd werden. Daarbij vroegen ze meestal veel meer dan de Romeinse overheid vastgesteld had; dat extra geld stopten ze in eigen zak.
Mattheüs heette eerst Levi en werd door Jezus geroepen om Hem te volgen. Je kunt het lezen in Mattheüs 9:9, Marcus 2:14 en Lucas 5:27-28.